Zaak 2019/038/CBE

Bestreden beslissing:

De examencommissie van de Erasmus School of Law heeft namens de decaan aan appellante een bindend negatief studieadvies verstrekt.

Het CBE van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft het administratief beroep van appellante tegen die beslissing ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep ingesteld bij het CBHO.

De zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.

Zittingsdag: 17 juni 2019