Zaak 2019/043/CBE

Bestreden beslissing:

De examinator heeft het tentamen Burgerlijk Recht met een 5.0 beoordeeld. De examencommissie heeft appellant daarom laten weten dat het tentamen niet behaald is.

Het CBE van de Open Universiteit heeft het administratief beroep van appellante tegen die beslissingen ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.

De zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.