Zaak 2019/046/CBE

Bestreden beslissing:

De examinator heeft voor het tentamen Recht in context  een onvoldoende toegekend. De examencommissie heeft daarom  aan appellant laten weten dat het vak niet behaald is.

Het CBE van de Open Universiteit heeft het administratief beroep tegen die beslissingen ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep ingesteld bij het CBHO.

De zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.

Zittingsdag: 31 juli 2019