Zaak 2019/047

Bestreden beslissing:

De inschrijving van appellant voor de opleiding Bouwkunde per 1-9-2018 is geweigerd omdat hij niet tijdig de taaltoets Nederlands heeft behaald.

Het college van bestuur van de Technische Universiteit Delft heeft het bezwaar van appellant tegen deze beslissing ongegrond verklaard.

Tegen de beslissing van het college van bestuur heeft appellant beroep ingesteld bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs.

De zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.