Zaak 2019/056/CBE

Bestreden beslissing:

De examencommissie heeft afwijzend beslist op het verzoek om tentamenfaciliteiten in verband met een functiebeperking.

Het CBE van De Haagse Hogeschool  heeft het administratief beroep van verzoekster tegen die beslissing ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep ingesteld bij het CBHO.

De zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.

Zittingsdag: 4 juli 2019