Zaak 2019/057/CBE

Bestreden beslissing:

De afstudeerscriptie is door de examinatoren met een onvoldoende beoordeeld.

Het CBE van de Hogeschool Utrecht heeft het administratief beroep van appellant tegen de beoordeling van de scriptie deels - voor wat betreft het verzoek om een herbeoordeling door andere examinatoren - ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.