Zaak 2019/058

Bestreden beslissing:

Het hoofd Centrale Studentenadministratie heeft appellant bericht dat zij het instellingscollegegeld verschuldigd is.

Het college van bestuur van de Universiteit Utrecht heeft het bezwaar van appellante tegen die beslissing wegens termijnoverschrijding niet ontvankelijk verklaard.

Tegen die beslissing heeft appellante beroep ingesteld bij het CBHO.

De zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.

Zittingsdag: 5 september 2019