Zaak 2019/060.5/CBE

Bestreden beslissing:

De examencommissie heeft een groepswerkstuk wegens onjuiste bronvermelding ongeldig verklaard en studenten uitgesloten van de herkansing.

Het CBE van de Vrije Universiteit heeft het administratief beroep van appellant tegen de hem betreffende beslissing ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld en verzocht om versnelde behandeling.

De zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.

Zittingsdag: 4 juli 2019