Zaak 2019/063.5

Bestreden beslissing:

De decaan heeft namens het college van bestuur verzoeker geschorst voor een periode van 5 maanden en bepaald dat hij in die periode geen toegang heeft tot de systemen van de universiteit.

Het college van bestuur van de Universiteit Maastricht heeft het bezwaar van appellant tegen die beslissing ongegrond verklaard.

Tegen die beslissing heeft verzoeker beroep ingesteld bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs. Hij vraagt tevens een voorlopige voorziening.

De zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.

Zittingsdag: 10 juli 2019