Zaak 2019/067.4/CBE

Bestreden beslissing:

Verzoeker vraagt herziening van uitspraak CBHO 2018/184 van 24  april 2019.

De zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.