Zaak 2019/070

Bestreden beslissing:

Appellante heeft bezwaar gemaakt tegen het aan haar toegekende rangordenummer betreffende toelating tot de opleiding mondzorg.

Het bezwaar is ongegrond verklaard.

De zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.