Zaak 2019/072

Bestreden beslissing:

In verband met het niet (tijdig) betalen van het cursusgeld heeft appellant niet kunnen deelnemen aan onderwijs en tentamen(s).

Het college van bestuur van de Open Universiteit heeft het bezwaar van appellant ongegrond verklaard.

Tegen die beslissing heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld en verzocht om schadevergoeding.

De zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.

Zittingsdag: 1 augustus 2019