Zaak 2019/073

Bestreden beslissing:

Het college van bestuur van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen heeft afwijzend gereageerd op het verzoek om schadevergoeding wegens studievertraging.

Verzoeker heeft daarop een verzoek tot schadevergoeding ingediend bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs.

De zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.

Zittingsdag: 16 september 2019