Zaak 2019/080/CBE

Bestreden beslissing: toelating masteropleiding

Het CBE van de Technische Universiteit Eindhoven heeft het beroep van appellant tegen de weigering om hem toe te laten tot de masteropleiding, ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep ingesteld.

De zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.