Zaak 2019/083

Bestreden beslissing: inschrijving

Het hoofd van de Centrale Studentenadministratie heeft geweigerd appellant  in te schrijven voor het studiejaar 2018-2019.

Het college van bestuur heeft het bezwaar van appellant tegen die beslissing niet-ontvankelijk verklaard omdat inmiddels volledig aan de bezwaren van appellant is tegemoetgekomen.

Appellant  heeft tegen de beslissing van het college van bestuur beroep ingesteld bij het College.

De zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.