Zaak 2019/087/CBE

Bestreden beslissing: extra herkansing

De examencommissie heeft afwijzend beslist op het verzoek om vrijstelling voor de Stage werkervaring. De examencommissie heeft besloten tot verwijdering van ten onrechte ingevoerde cijfers.

Het CBE van Hogeschool Inholland heeft de administratieve beroepen tegen die beslissingen  ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep ingesteld bij het CBHO.

De zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.

Zittingsdag: 3 oktober 2019