Zaak 2019/088.5

Bestreden beslissing:

Appellante heeft bezwaar gemaakt tegen het aan haar toegekende rangordenummer betreffende toelating tot de opleiding mondzorg. Het bezwaar is aanvankelijk door instituutsdirecteur ongegrond verklaard, en later eveneens door het college van bestuur van de Hogeschool Utrecht.

De zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.

Zittingsdag: 23 augustus 2019