Zaak 2019/092.5

Bestreden beslissing: decentrale selectie

In het kader van decentrale selectie voor de opleiding Geneeskunde is aan appellante het rangnummer 539 toegekend.

Het college van bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen heeft het bezwaar van appellant tegen het toegekende rangnummer ongegrond verklaard.

Tegen deze beslissing heeft appellant beroep ingesteld.

De zaak is in behandeling

Er is nog geen uitspraak