Zaak 2019/093/CBE

Bestreden beslissing: toelating masteropleiding / vrijstellingen

De commissie voor de examens heeft een inpassingsbeschikking vastgesteld ten behoeve van de masteropleiding Psychologie, afstudeervariant arbeids- en organisatiepsychologie.

Het CBE van de Open Universiteit heeft het administratief beroep van appellant tegen de weigering hem vrijstellingen te verlenen ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant  beroep bij het CBHO ingesteld.

De zaak is in behandeling

Er is nog geen uitspraak.