Zaak 2019/094/CBE

Bestreden beslissing:

De examencommissie heeft wegens plagiaat twee papers van appellante ongeldig verklaard en haar uitgesloten van deelname aan het desbetreffende vak ‘The State of the European Economy’ gedurende de rest van het studiejaar.

Het college van beroep voor de examens van de Universiteit van Amsterdam heeft het administratief beroep van appellante tegen die beslissing ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld.

De zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.

Zittingsdag: 7 november 2019