Zaak 2019/095/CBE

Bestreden beslissing: bnsa

De examencommissie ATGM heeft namens het instellingsbestuur aan appellant een bindend negatief studieadvies verstrekt omdat  niet alle studiepunten vóór 1  juli  zijn behaald.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep ingesteld bij het CBHO. Het CBHO heeft het beroep doorgezonden naar het college van beroep voor de examens van Avans Hogeschool met het verzoek de behandeling over te nemen.

Het beroep is doorgezonden