Zaak 2019/097.1

Verzoek om voorlopige voorziening:

Verzoekster vraagt toegelaten te worden tot het onderwijs in afwachting van een beslissing op het door haar gemaakte bezwaar tegen de hoogte van het instellingscollegegeld.

Zittingsdag: 14 augustus 2019

Het verzoek is in behandeling, er is nog geen uitspraak.