Zaak 2019/099/CBE

Bestreden beslissing:

De examencommissie van de opleiding Aviation heeft het tentamen Electrical Power Systems wegens fraude ongeldig verklaard en appellante uitgesloten van deelname aan tentamens en andere activiteiten die leiden tot een beoordeling in  de blokken 4 en 5 van het studiejaar 2018- 2019, en gedurende blok 1 van het studiejaar 2019-2020.

Het college van beroep voor de examens van d Hogeschool van Amsterdam heeft het administratief beroep van appellante tegen die uitspraak ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld.

De zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.

Zittingsdag: 21 oktober 2019