Zaak 2019/101.5/CBE

Bestreden beslissing:

De Colloquium doctumcommissie heeft de tentamens Engels en Geschiedenis II met een onvoldoende beoordeeld.

Het CBE van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft het administratief beroep van appellante tegen die beoordelingen ongegrond verklaard

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld en verzocht om een versnelde behandeling.

De zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.

Zittingsdag: 19 augustus 2019