Zaak 2019/102.4

Herzieningsverzoek:

Verzoeker vraagt om herziening van uitspraak CBHO 2018/044, gedateerd 5 juli 2018.

Het verzoek is in behandeling, er is nog geen uitspraak.

Zittinsdag: 18 november 2019