Zaak 2019/105/CBE

Bestreden beslissing:

De thesis van appellant is met een onvoldoende beoordeeld.

Het CBE van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen heeft het administratief beroep tegen de beoordeling ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld.

De zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.

Zittingsdag: 13 npvember 2019