Zaak 2019/106/CBE

Bestreden beslissing:

De examinator heeft de deelopdracht WOZ-bezwaarschrift, onderdeel van de module ‘Project Werken als bestuurjurist I’ met een onvoldoende beoordeeld.

Het CBE van de Saxion Hogeschool heeft het administratief beroep van appellant tegen die beslissing ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld.

De zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.

Zittingsdag: 25 oktober 2019