Zaak 2019/107/CBE

Bestreden beslissing:

De examencommissie heeft namens het instellingsbestuur  aan appellante een bindend negatief studieadvies verstrekt voor de opleiding bedrijfskunde.

Het CBE van De Haagse Hogeschool heeft het administratief beroep van appellante tegen die beslissing ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep ingesteld bij het CBHO.

De zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.

Zittingsdag: 13 november 2019