Zaak 2019/109/CBE

Bestreden beslissing: Beoordeling

De examinator heeft het SCIP-tentamen met een onvoldoende beoordeeld. De examencommissie heeft bepaald dat appellant het gehele SCIP traject opnieuw moet volgen.

Het CBE van de Universiteit Maastricht heeft het administratief beroep van appellant tegen die beslissing ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld.

De zaak is in behandelig, er is nog geen uitspraak.