Zaak 2019/110/CBE

Bestreden beslissing: beoordeling plan van aanpak COM 2

De examinator heeft het plan van aanpak van appellante tweemaal met een onvoldoende beoordeeld.

Het CBE van Fontys Hogescholen heeft het administratief beroep van appellante tegen de beoordelingen ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld.

De zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.

Zittingsdag: 7 november 2019