Zaak 2019/111

Bestreden beslissing:

De directeur van het Instituut voor Financieel Management van de Hogeschool Rotterdam heeft afwijzend gereageerd op het verzoek om schadevergoeding wegens studievertraging.

Verzoeker heeft het verzoek tot schadevergoeding ingediend bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs.

De zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.