Zaak 2019/115

Bestreden beslissing: BNSA

De examencommissie van het Instituut voor Recht heeft namens het college van bestuur afwijzend beslist op het verzoek tot uitstel van een bindend negatief studieadvies verstrekt.

De examencommissie heeft het bezwaar tegen die beslissing ongegrond verklaard.

Tegen de beslissing op bezwaar heeft appellant beroep ingesteld bij het CBHO.

Het beroep is ter behandeling doorgezonden naar het CBE van de Hogeschool.

Het beroep is ingetrokken