Zaak 2019/128

Bestreden beslissing:BNSA

De programma coördinator TISEM  heeft de inschrijving voor de pre-master Information Management tussentijds beëindigd.

De examencommissie TISEM heeft afwijzend beslist om het verzoek tot herziening van die beslissing.

Tegen die beslissing stelt appellante beroep in.

De zaak is doorgestuurd naar de Universiteit van Tilburg