Zaak 2019/164/CBE

Bestreden beslissing: BNSA

De examencommissie van de opleiding Leraar Voortgezet Onderwijs van de 2e graad Geschiedenis van het Domein Bewegen en Educatie heeft namens het instellingsbestuur  aan appellant een bindend negatief studieadvies verstrekt.

Het CBE van de heeft het administratief beroep van appellant tegen die beslissing wegens termijnoverschrijding niet-ontvankelijk verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep ingesteld bij het CBHO.

De zaak is in behandeling

Er is nog geen uitspraak