Zaak 2019/165/CBE

Bestreden beslissing: BNSA

De Examencommissie van de faculteit Business, Finance & Marketing heeft  namens het instellingsbestuur  aan verzoeker een bindend negatief studieadvies verstrekt voor de opleiding Finance & Control.

Het CBE van De Haagse Hogeschool  heeft het administratief beroep tegen die beslissing ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft verzoekt beroep ingesteld bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs.

De zaak is in behandeling

Er is nog geen uitspraak