Zaak 2019/167/CBE

Bestreden beslissing:

De facultaire examencommissie Rechtsgeleerdheid heeft een sanctie opgelegd wegens plagiaat in de bachelorscriptie.

Het CBE van de Universiteit Leiden heeft het administratief beroep van appellante tegen die beslissing ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld.

De zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.