Zaak 2019/168/CBE

Bestreden beslissing:

De Commissie Studieadvies eerste jaar heeft namens de decaan van de faculteit der Rechtsgeleerdheid aan appellant een bindend negatief studieadvies gegevens voor de opleiding

Het CBE van de Radboud Universiteit Nijmegen heeft het administratief beroep van appellant tegen die beslissing ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.

De zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.

Zittingsdag: 16 december 2019