Zaak 2019/169/CBE

Bestreden beslissing: extra herkansing

De examencommissie heeft een vervangende opdracht geweigerd en appellant uitgesloten van het vak Rota Criminalis.

Het CBE van de Radboud Universiteit Nijmegen heeft het administratief beroep van appellant ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.

De zaak is in behandeling

Er is nog geen uitspraak