Zaak 2019/172/CBE

Bestreden beslissing:extra herkansing

De examinator heeft de afstudeeropdracht ook na herkansing met een onvoldoende beoordeeld.

Het CBE van de Hogeschool Rotterdam heeft het administratief beroep tegen die beoordeling ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.

De zaak is in behandeling.

Er is nog geen uitspraak.