Zaak 2019/176

Bestreden beslissing:

Op het verzoek om vergoeding van de kosten van de toelatingstoets Engelse Taal is afwijzend beslist.

Het college van bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen heeft het bezwaar van appellant tegen die weigering kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.

Tegen die beslissing van het college van bestuur heeft appellant beroep ingesteld bij het CBHO.

De zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.

Zittingsdag: 8 juli 2020