Zaak 2019/181

Bestreden beslissing: selectieprocedure Artificial Intelligence

Omdat zij zich niet tijdig op de juiste wijze heeft aangemeld is appellante niet toegelaten tot de selectieprocedure voor de opleiding Artificial Intelligence.

Het college van bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen heeft het bezwaar van appellant tegen de weigering ongegrond verklaard.

Tegen de beslissing van het college van bestuur heeft appellante beroep ingesteld bij het College.

De zaak is in behandeling

Er is nog geen uitspraak