Zaak 2019/184.1

Verzoek voorlopige voorziening:

De afdeling AUAS van de Hogeschool van Amsterdam heeft geen verblijfsvergunning voor verzoeker aangevraagd.

Tegen de weigering heeft appellant bezwaar gemaakt. Appellant verzoekt om in afwachting van de beslissing op bezwaar te worden toegelaten tot de opleiding Accountancy.

Het verzoek is in behandeling, er is nog geen uitspraak.

Zittingsdag: 22 november 2019