Zaak 2019/185

Bestreden beslissing:

Op het verzoek om restitutie van het collegegeld is afwijzend beslist.

Verzoeker vraagt om schadevergoeding wegens onvoldoende begeleiding door de scriptiebegeleider.

De zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.

Zittingsdag: 11 maart 2020