Zaak 2019/191/CBE

Bestreden beslissing:

De examencommissie Computer Science en Engineering heeft namens de decaan een bindend negatief studieadvies verstrekt.

Het CBE van de Technische Universiteit Eindhoven heeft het administratief beroep van verzoekster ongegrond verklaard.

Tegen de beslissing van het CBE heeft verzoekster beroep ingesteld bij het CBHO.

Zie ook zaak 2019/191.1/CBE

De zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.

Zittingsdag: 25 november 2019