Zaak 2019/219.5/CBE

Bestreden beslissing:

De examencommissie heeft namens de directeur van de Faculty of International Business and Communication aan appellant een bindend negatief studieadvies verstrekt.

Het CBE van Zuyd Hogeschool heeft het administratief beroep van appellant tegen die beslissing ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep ingesteld bij het CBHO.

De zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.

Zittingsdag: 10 juni 2020