Zaak 2019/220.5

Bestreden beslissing:

Op het verzoek tot inschrijving per 1  september   2019 is afwijzend beslist wegens het niet tijdig voldoen aan de betalingsverplichting.

Het college van bestuur van de Universiteit Utrecht heeft het bezwaar van appellant tegen die beslissing ongegrond verklaard.

Tegen die beslissing heeft appellant beroep ingesteld en verzocht om een versnelde behandeling.

De zaak is in behandeling.

Er is nog geen uitspraak.