Zaak 2019/127.1/CBE

Bestreden beslissing: BNSA

Vovo verzoek: De programma coördinator TISEM  heeft de inschrijving voor de pre-master Information Management tussentijds beëindigd.

De examencommissie TISEM heeft afwijzend beslist om het verzoek tot herziening van die beslissing.

Tegen die beslissing stelt appellant beroep in.

Het verzoek is ingetrokken