Zaak 2020/168/CBE

Bestreden beslissing:

De examencommissie heeft namens het instellingsbestuur een bindend negatief studieadvies verstrekt voor de opleiding Biologie & Medisch Laboratorium onderzoek.

Het CBE van de Hanzehogeschool heeft het administratief beroep van appellant ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.