CBHO 2020/161

Bestreden beslissing:

De directeur van het Domein Business, Finance & Law heeft namens het instellingsbestuur aan appellant een bindend negatief studieadvies verstrekt voor de opleiding  Business Studies.

Het CBE van Hogeschool Inholland heeft het administratief beroep van appellant tegen die beslissing ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep ingesteld bij het CBHO.

De zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.

Zittingsdag: 4 maart 2021