Zaak 2020/002

Bestreden beslissing:

De examencommissie heeft namens de directeur van het domein Business, Finance and Law aan appellant een bindend negatief studieadvies verstrekt voor de opleiding Business Studies.

Het CBE van de heeft het administratief beroep van appellant tegen die beslissing ongegrond verklaard.

Tegen de uitspraak van het CBE heeft appellant beroep ingesteld bij het CBHO.

De zaak is in behandeling.

er is nog geen uitspraak.